POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.mariemargo.pl

Administratorem strony jest Maryia Marhevich, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARIE MARGO Maryia Marhevich, al. Wojska Polskiego 41-112 (01-503 Warszawa), NIP 6941673823, REGON 380186214

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@mariemargo.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Administrator, dbając zarówno o prywatność, jak i o czas Użytkownika, przygotował skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności na stronie www.mariemargo.pl.

  • Składając zamówienie, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, zapisując się do newslettera, odstępując od umowy, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z Administratorem, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Dane te nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  • Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika (m.in. podstrony, które Użytkownik wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LCC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych lub subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Użytkownika wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.

§ 1
Definicje

Administrator – Maryia Marhevich, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARIE MARGO Maryia Marhevich, al. Wojska Polskiego 41-112 (01-503 Warszawa), NIP 6941673823, REGON 380186214

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.mariemargo.pl,

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
  4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzenia na zapytanie Użytkownika.
  5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem info@mariemargo.pl.

Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Przykładowo, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Użytkownika zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • księgowej,
  • dostawcy hostingu,
  •  
  •  
  •  

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podał wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę, to w tym celu przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli Użytkownik odstępuje od umowy lub składa reklamację, to przekazuje Administratorowi dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ten przetwarza te dane w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku wypełnienie prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są archiwizowane.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a ten te dane przetwarza w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania Marie Margo, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Dane przetwarzane są w formie elektronicznej, w ramach systemu mailingowego MailerLite. Dane przechowywane są na serwerze zapewnianym przez dostawcę systemu, tj. MailerLite, Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litwa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


§ 3
Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Cookies pozwalają Administratorowi:
    • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekuje Użytkownik,
    • pamiętać zalogowanie Użytkownika do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
    • pamiętać ustawienia Użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
    • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
    • ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
    • korzystać z narzędzi analitycznych,
    • korzystać z narzędzi marketingowych,
    • zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.


§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.


§ 5
Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.